Dnem 1. ledna 2015 nabývají účinnosti dva zákony, kterými se mění některá ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., a to § 145 a § 146 zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a § 136 zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti i shora citované zákony jsou uvedeny na adrese http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/.