Dne 1. řijna 2009 vstoupily v platnost smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací s Finskem, Norskem, Makedonií, Rakouskem a Slovenskem (dohoda o změně platné dohody o ochraně utajovaných informací). Vstupem smlouvy s Norskem v platnost se ukončuje platnost Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Norského království o ochraně vojenských utajovaných skutečností, které bylo podepsané 1. července 1999 v Oslu.