V oblasti citlivých činností nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), který nahrazuje dosavadní zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem). Zákon č. 229/2013 Sb., i jeho prováděcí vyhláška č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, jsou uvedeny na adrese: http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/citliva-cinnost--zakony-upravujici-citlivou-cinnost/.