Národní bezpečnostní úřad zpracoval novelu zákona č. 412/2005 s., o ochraně utajovaných infoprmací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla vypracována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.12.2007 č. 1381. Případné připomínky k uvedenému návrhu zákona lze uplatnit nejpozději do 4.srpna 2008 na adrese pravni@nbu.cz.

Přílohy:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Důvodová zpráva
Zákon č. 412/2005 Sb., s vyznačením navrhovaných změn