Mezinárodní smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací byly rozšířeny o tyto smlouvy:

  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
  • Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  • Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

odkaz na mezinárodní smlouvy - zde

Aktualizovaná anglická verze - International Agreements - zde