Národní bezpečnostní úřad předkládá návrh novely Certifikačního postupu č. 1 - doplňku, metodiku zkoušení odolnosti cylindrických vložek proti bumping metodě včetně návrhu nejvhodnějších aplikátorů. Případné připomínky k uvedenému návrhu lze uplatnit nejpozději do 31.3.2009 na adrese fyzicka.bezpecnost@nbu.cz.

Metodika zkoušení odolnosti cylindrických vložek proti bumping metodě