NBÚ provedl hodnocení produktů společnosti Blancco Oy Ltd., umožňující provádět bezpečné mazání utajovaných informací uložených na paměťových médiích. Hodnocení byly podrobeny následující produkty:

 • Blancco - Client Software
  • Blancco Data Cleaner+, Version: 4.8 HMG,
  • Blancco – Pro, Version: 4.8 HMG,
  • Blancco PC Edition, Version: 4.9 HMG,
 • Blancco – File Shredder, Version 7.7.

Hodnocení produktů bylo ukončeno s následujícím závěrem:

Na základě provedeného hodnocení
NBÚ schvaluje produkty

 • Blancco – Client Software (Blancco Server Edition, Blancco PC Edition),
 • Blancco – File Shredder

pro bezpečné mazání utajovaných informací před opětovným použitím médií v systému se stejným nebo vyšším stupněm klasifikace informací.

Pro bezpečné mazání utajovaných informací musí být použit jeden z následujících podporovaných standardů:

 • HMG Infosec Standard No: 5 ‚The Enhanced Standard,
 • U.S. Department of Defence Sanitizing (DOD 5220.22-M),
 • U.S. Department of Defence Sanitizing (DOD 5220.22-M ECE).

Provedení bezpečného mazání neumožňuje snížení stupně utajení těchto médií.