Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky, vypracoval Národní bezpečnostní úřad návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 15. září 2011. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 7. října 2011 na adrese pravni@nbu.cz.

Přílohy:

1. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
2. Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.