Informace o osobních šifrátorech

Informační a komunikační technologie (ICT) svým rychlým vývojem umožňují poskytování služeb, které usnadňují organizacím, jednotlivcům i státním institucím rychlou a komfortní vzájemnou komunikaci. Informace přenášené prostřednictvím ICT jsou velmi často citlivé a je v zájmu účastníků takové komunikace, aby byly účinně chráněny před neoprávněným přístupem neautorizovaných osob. V případě přenosu utajovaných informací je tato povinnost uložena zákonem. Pro ochranu utajovaných informací lze používat pouze zařízení certifikovaná.

V posledních letech se nebývalou měrou rozšířilo používání mobilních komunikačních prostředků jako jsou mobilní telefony, osobní komunikátory apod. Jejich nízká cena a snadnost používání způsobila jejich značnou oblibu u všech vrstev obyvatelstva a to jak pro soukromé tak pro služební použití. Zařízení jsou uživatelsky velmi příjemná a umožňují přenos hlasu, textových zpráv, obrazových i datových informací. Využívání těchto mobilních komunikačních technologií přispívá k zefektivnění a zrychlení práce a jejich uživatelům přináší značné výhody. Jako většina nových technologií ale i ICT s sebou přináší také rizika jejich zneužití.

V oblasti mobilních komunikačních prostředků se jako jeden z hlavních negativních faktorů jeví poměrně snadná možnost odposlouchávání a monitorování komunikačního provozu. V posledním desetiletí byla vyvinuta odposlechová zařízení a metody, které jsou k dispozici nejen vládním bezpečnostním agenturám. Odposlechy se nevyhýbají ani významným osobám a politikům. Nejúčinnějším způsobem, jak zamezit odposlechu přenášených informací je šifrování.

V minulých letech byl v České republice pro bezpečnou mobilní komunikaci k dispozici jediný certifikovaný prostředek pro přenos utajovaných informací (do stupně utajení „Tajné“ a „NATO Secret“) a to mobilní GSM telefon norské provenience NSK 200. Tyto přístroje pořídilo Ministerstvo obrany v roce 2001.

Národní bezpečnostní úřad 19. listopadu 2008 nově certifikoval zařízení švédské společnosti Sectra Communication AB, umožňující šifrování hlasových a datových komunikací – tzv. osobní hlasový a datový šifrátor Tiger® XS. Tento produkt je určen primárně pro použití ve vládních a bezpečnostních orgánech. Sectra je první společností, která získala pro své zařízení schválení Rady Evropské unie pro mobilní hlasové a datové šifrování utajovaných informací do stupně utajení „SECRET UE“. V červenci 2008 bylo toto zařízení ohodnoceno i v NATO agenturou SECAN jako schopné chránit utajované informace NATO do stupně utajení „NATO SECRET“.

Na základě prezentace tohoto produktu projevily zájem o možnost jeho používání ministerstva vnitra, obrany, zahraničních věcí a zpravodajské služby. Jedná se o moderní zařízení, které může spolupracovat s většinou běžně používaných mobilních telefonů. Zařízení Tiger® XS je síťově nezávislý osobní hlasový a datový šifrátor ve velikosti 118x68x22 mm a váze 130g, který byl v první verzi vyvinut pro ministerstvo obrany Švédska.

Zařízení Tiger® XS je externí komunikační jednotka podobně jako komerční GSM telefony. Jeho používání má řadu výhod:

  • je interoperabilní; jedno zařízení může být využíváno v různých sítích (GSM – mobilní telefony, PSTN, ISDN - datové přenosy a Inmarsat_M – satelitní telefony),
  • jeho životní cyklus není závislý na dané komunikační síti a zákazníci ho budou moci použít i v sítích příštích generací,
  • jeho uživatelé mohou používat různé typy a modely telefonů.

Společnost Sectra má bohaté zkušenosti s technologiemi kódování hlasu, což se projevilo v dobré kvalitě hlasu srovnatelné s kvalitou v běžných komerčních GSM telefonech. Kromě Švédska používají toto zařízení vládní instituce ve více než polovině členských zemí EU, např. Holandska, Rakouska, Slovinska a v loňském roce je pro potřeby svého nadcházejícího předsednictví (2011) v Radě Evropské unie zakoupilo Ministerstvo zahraničních věcí Maďarska.Tiger® XS je malé lehké mobilní zařízení. Standardní verze umožňuje šifrování hlasu, šifrování datových přenosů a šifrování krátkých textových zpráv.

Po vzájemných konzultacích došlo ke shodě na modelu prvotního nákupu a provozu zařízení Tiger® XS bezpečnostní a zpravodajskou komunitou ČR. Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 39 ze září 2008 nejen že schválila nákup těchto osobních šifrátorů, ale i uložila řediteli Národního bezpečnostního úřadu provozovat pracoviště pro generaci a správu šifrovacích klíčů. Národní bezpečnostní úřad ze svých prostředků zakoupil zařízení pro generaci a správu šifrovacích klíčů (KGC a SMC) a v současné době již toto pracoviště provozuje. Ostatní uživatelé si nakoupili koncová zařízení – osobní šifrátory z vlastních rozpočtových prostředků. Nákup uvedených zařízení pro Národní bezpečnostní úřad i osobních šifrátorů proběhl na základě centrálního výběrového řízení provedeného Ministerstvem vnitra, neboť utajované spojení je v gesci tohoto resortu.

Lze odůvodněně předpokládat, že potřeba takto zabezpečené komunikace bude zvýšena zejména v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Využívat jej budou zejména výše uvedené subjekty. Osobní šifrátory nepochybně přispějí ke zvýšení komfortu a operativnosti při uskutečňování telefonních hovorů, jejichž obsahem jsou citlivé a utajované informace.