Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, vypracoval Národní bezpečnostní úřad návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 3. února 2012. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu věcného záměru zákona lze uplatnit do 29. února 2012 na adrese pravni@nbu.cz.

Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti (Návrh pro vnější připomínkové řízení)