Národní bezpečnostní úřad vypracoval k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, který byl předložen k dalšímu legislativnímu procesu do Parlamentu České republiky, návrh prováděcího předpisu, kterým je vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti zejména naplňuje a rozvádí první pilíř zákona o kybernetické bezpečnosti - bezpečnostní opatření, neboli požadavky na standardizaci kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.

Případné připomínky odborné veřejnosti k návrhu vyhlášky lze uplatnit do 17. března 2014 na adrese pravni@nbu.cz.

Návrh vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (Návrh pro vnější připomínkové řízení) můžete stáhnout zde.