Dnem 1. ledna 2012 nabudou účinnosti dvě zcela nové vyhlášky z oblasti personální a průmyslové bezpečnosti vydávané k provedení novelizovaného zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti a vyhláška o průmyslové bezpečnosti.

Konečná verze vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti bude v tomto týdnu zaslána redakci Sbírky zákonů k uveřejnění a následně bude její znění k dispozici ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) a aktuální pracovní verze je zveřejněna na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu níže.

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti obsahuje ustanovení (příloha č. 5, dotazník podnikatele), která vycházejí ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. S ohledem na skutečnost, že návrh tohoto zákona byl dne 18. 11. 2011 vetován prezidentem republiky, není doposud konečné znění vyhlášky o průmyslové bezpečnosti k dispozici. Aktuální pracovní verze vyhlášky o průmyslové bezpečnosti je zveřejněna na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu níže.

Návrh vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Návrh vyhlášky o průmyslové bezpečnosti