Dne 14. března 2012 jsem během své pracovní návštěvy HQ NATO v Bruselu podepsal s asistentem generálního tajemníka NATO Gáborem Iklódym Memorandum o porozumění mezi Národním bezpečnostním úřadem a Úřadem NATO pro řízení kybernetické obrany o spolupráci v oblasti kybernetické obrany.

Toto memorandum zejména:

  • vytváří rámec pro sdílení informací o kybernetické obraně mezi příslušnými orgány v České republice a v rámci NATO,
  • stanovuje komunikační kanály,
  • posiluje vzájemnou spolupráci,
  • umožňuje vzájemné proškolování odborníků,
  • zlepšuje možnost předvídání kybernetických útoků, jejich odhalování a schopnosti reakce na ně,
  • umožňuje aktivní a plnoprávné zapojení České republiky na všech aktivitách NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně účasti na každoročních cvičeních Cyber Coalition.

Podpisem se Česká republika zařadí po bok 17 spojeneckých zemí, které toto memorandum již v minulosti podepsaly.