Při komunikaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (ID Úřadu - h93aayw) v oblasti bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby, podnikatele, dokladu o bezpečnostní způsobilosti, uvádějte, prosím, v datové zprávě v poli „Věc“ – „Bezpečnostní řízení“.

V případě, že reagujete na písemnost Úřadu (dožádání, sdělení, oznámení, rozhodnutí...), uvádějte také číslo jednací, kterým byla tato písemnost označena (např. 110002/2009-NBÚ/P, 111265/2009-NBÚ/E, 8455/2009-NBÚ/21...). Číslo jednací doporučujeme uvést rovněž do pole „Věc“ (např. Bezpečnostní řízení č.j.110002/2009-NBÚ/P...).