Od 1. 7. 2010 pro zkoušení odolnosti cylindrických vložek proti bumping metodě se používá pouze již aktualizovaná metodika ze dne 10.2. 2010 – zde, včetně doplňku č. 1.