Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon v oblasti ochrany utajovaných informací, a to zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Tento zákon je uveden na adrese http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/zakon-c-4122005/.