Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) k provedení zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Návrh vyhlášky, který byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvy vnitra a obrany, Českým telekomunikačním úřadem, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace a byl konzultován se zástupci odborné veřejnosti, naplňuje a rozvádí především první pilíř zákona o kybernetické bezpečnosti, tj. obsah a rozsah bezpečnostních opatření pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 31. července 2014. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 21. srpna 2014 e-mailem na adresu: pravni@nbu.cz.

Návrh vyhlášky ke stažení zde, odůvodnění ke stažení zde.