Národní bezpečnostní úřad na základě stanoviska Ministerstva vnitra Sekce pro státní službu, které stanoví, že přijetí dosavadního zaměstnance podle ustanovení § 190 až 192 zákona o státní službě do služebního poměru, za podmínky, že se při přijetí do státní služby nemění vůči státnímu zaměstnanci subjekt, jehož odpovědná osoba (nebo jí určená osoba) ověřovala splnění podmínek a vydala oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, a k výkonu služební funkce na služebním místě trvá potřeba přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, není považováno za skončení pracovněprávního vztahu, uvádí, že v případě dosavadních zaměstnanců, kteří splní uvedené podmínky při vstupu do státní služby nezaniká platnost vydaného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a tato vydaná oznámení zůstávají v platnosti. V daném případě se nejedná o skončení služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, ve kterém byl fyzické osobě umožněn přístup k utajované informaci, podle § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tentýž postup se uplatní též v případě platnosti poučení provedeného podle § 9 odst. 1 nebo § 11 odst. 1 zákona.