Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že dnem 1. srpna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, která za citlivou činnost podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, považuje výkon činnosti insolvenčního správce dlužníka se zvláštním povolením. Pasáže textu zákona o insolvenčních správcích, které se týkají výkonu citlivé činnosti naleznete - zde.