Úprava byla provedena s ohledem na zdůraznění nutnosti hlášení aktuálních změn údajů, především v souvislosti s nárůstem účasti v možných extrémistických skupinách, množících se exekučních a insolvenčních řízení apod. - podrobnosti - zde.