Od 1. 7. 2015 dochází ke změně vzhledu cenin, které jsou využívány pro tisk osvědčení podnikatele a osvědčení podnikatele pro cizí moc. Veškerá osvědčení podnikatele a osvědčení podnikatele pro cizí moc vytištěná na dosud užívaných ceninách zůstávají i nadále v platnosti, Národní bezpečnostní úřad neprovádí jejich výměnu.