Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 13. srpna 2014 zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Zákon o kybernetické bezpečnosti nabude platnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 2015.