Národní bezpečnostní úřad a některé jeho organizační celky přechází od 1. 7. 2015 na nový vizuální styl.

Nová vizuální prezentace Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), Vládního CERT (GovCERT.CZ) a Národního centra PRS (NCPRS) bude postupně zavedena během druhé poloviny roku 2015. Změna designu webových stránek si vyžádá delší čas.

NBÚ přistoupil k této změně z důvodu nevyhovujícího stavu, kdy vizuální prvky organizačních celků NCKB a GovCERT.CZ byly zcela odlišné od původního stylu NBÚ. Vzhledem k časté prezentaci zmíněných součástí NBÚ v rámci České republiky i celého světa bylo nutné tento stav změnit a vizuální komunikaci sjednotit. Při jakémkoli jednání nebo vystoupení zástupců NCKB, vládního CERT nebo NCPRS musí být z jejich „firemní grafiky“ jednoznačně jasná příslušnost k NBÚ.

Nový vizuální styl zachoval národní symbol lva, aby byla zajištěna návaznost na původní grafiku. Lev byl ovšem upraven, aby se více přiblížil malému státnímu znaku České republiky. Pod obdélníky se zkratkami NBÚ, NCKB a NCPRS si lze představit objekty, které uchovávají důležitá data a utajované informace. Tyto objekty ochraňuje již zmíněný lev jako symbol naší státnosti.

Nové vizuální prvky NBÚ a jeho organizačních celků: