V souvislosti s přijatým zákonem č. 255/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, pořádá Národní bezpečnostní úřad bezplatný seminář zaměřený na dopad novely pro oblast personální bezpečnosti. Z důvodu omezené kapacity je tento seminář určen prioritně bezpečnostním ředitelům orgánů státní správy a samosprávy.

Seminář se bude konat dne 6. prosince od 9:00 do cca 16:00 v budově Národního bezpečnostního úřadu a je nutné se na něj předem přihlásit na tel.: 257 283 153, 257 283 221 nebo 257 283 258. Při přihlašování se je nutné sdělit jméno a příjmení osoby, která se semináře zúčastní, název instituce, telefonické spojení a e-mail.

Řádně přihlášení účastníci semináře budou moci v den jeho konání vstoupit do objektu Národního bezpečnostního úřadu od 8:00 hod. Upozorňujeme, že účastníkům semináře nebude umožněn vjezd do areálu Národního bezpečnostního úřadu dopravními prostředky.

Každý účastník semináře se musí v recepci Národního bezpečnostního úřadu mj. prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), bez toho mu nebude umožněna účast na semináři.

Seminář bude rozdělen na dvě části, první část (dopolední blok) bude zaměřena na prezentaci novely, druhá část (odpolední blok po přestávce na oběd) bude vyhrazena především zodpovězení dotazů vznesených účastníky semináře.

Případné dotazy k oblasti personální bezpečnosti je možné vznést již předem, a to zasláním e-mailu na adresu m.vala@nbu.cz nebo i.pacesova@nbu.cz. Do předmětu zprávy uveďte: „dotaz – seminář“.