Národní bezpečnostní úřad vypracoval v souladu s úkolem uloženým usnesením vlády ze dne 19. října 2011 č. 780 o ustanovení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti. Vláda České republiky schválila předložený věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti dne 30. května 2012 svým usnesením č. 382. Návrh zákona, vypracovaný podle schváleného věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti, bude Národním bezpečnostním úřadem vypracován do 31. 7. 2013.

Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti - verze schválená vládou