Ke dni 30. června 2011 ukončila svoji činnost Západoevropská unie (/Western European Union/). Z tohoto důvodu Národní bezpečnostní úřad již nepřijímá žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc pro přístup k utajovaným informacím této organizace (certifikátu WEU).