Aktualizované seznamy neplatných osvědčení/dokladů/oznámení FO platné k 26.07.2011

  • Seznam neplatných osvědčení fyzické osoby a certifikátů (ztráty, zničení, zrušení platnosti)
  • Seznam neplatných dokladů o bezpečnostní způsobilosti (ztráty, zničení, zrušení platnosti)
  • Seznam neplatných oznámení na stupeň Vyhrazené (§ 9 odst. 3 písm. a), c), g) zákona)

odkaz na seznamy - zde