Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která byla schválena Parlamentem České republiky, vypracoval Národní bezpečnostní úřad návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 2. listopadu 2011. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 24. listopadu 2011 na adrese pravni@nbu.cz.

1. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
2. Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor