Dne 19. října 2011 přijala vláda České republiky usnesení č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Přílohou usnesení je Statut Rady pro kybernetickou bezpečnost. Na základě přijatého usnesení vznikne Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), jako součást Národního bezpečnostního úřadu, se sídlem v Brně. Výběrová řízení na obsazení míst v Národním centru kybernetické bezpečnosti budou průběžně zveřejňována na www stránkách.

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 781
Příloha - Statut Rady pro kybernetickou bezpečnost