Příloha č.1 část. 11.2. vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků upřesňuje podmínky k vydávání a používá technických prostředků ke kterým byl vydán CERTIFIKÁT JEDNOTLIVÉHO TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU - Číslo certifikátu: TU xxxx / rok.

Tento certifikát je vydáván pouze pro jednotlivý technický prostředek, jehož identifikace je na certifikátu uvedena. Je vydáván na žádost uživatele technického prostředku. Po uplynutí doby platnosti certifikátu smí být technický prostředek používán v rámci prodloužené doby platnosti, která je stanovena na dobu 6 let.

Po uplynutí prodloužené doby platnosti uživatel nesmí technický prostředek nadále používat k ochraně utajovaných informaci. Pokud má uživatel technického prostředku zájem o další používání technického prostředku k ochraně utajovaných informací podá žádost na Úřad o vydání certifikátu jednotlivého technického prostředku, který je vystaven na základě posudku podle § 46 odst. 14 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento výklad není platný pro certifikáty jednotlivých technických prostředků u kterých skončila platnost do 31.12.2005.