Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), jako nezávislý úřad, kategoricky odmítá nařčení pana Vratislava Mynáře, že z něj unikly informace vztahující se k bezpečnostnímu řízení, tzv. bezpečnostní prověrce, a další jeho emotivní a neprokazatelné výroky na adresu NBÚ, které lze považovat za poškozování dobrého jména úřadu.

Činnost NBÚ je ze zákona podrobena nezávislé kontrole, kterou vykonává „Stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu“. Tato komise ani v minulém, ani v současném volebním období u žádného kontrolovaného případu nekonstatovala, že by NBÚ pochybil.

Radek Holý, mluvčí
Národní bezpečnostní úřad
tel.: 257 283 533
e-mail: r.holy@nbu.cz
www.nbu.cz, www.govcert.cz