Archiv Národního bezpečnostního úřadu vznikl v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 1. června 2005 jako bezpečnostní archiv. Od 15. ledna 2010 je akreditován rovněž jako veřejný specializovaný archiv.

Sídlo: Na Popelce 2/16, Praha 5
Kontakt: archiv@nbu.gov.cz
Fax: 257 283 110