Činnost Archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb.. Specifický charakter však dává Archivu zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Archivu se řídí badatelským řádem.

Datum poslední aktualizace: 19.03.2007.

Kontakt: archiv@nbu.gov.cz