Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
Personální podmínky
Systemizovaný stav : 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 18,44
Počet evidenčních jednotek: 81
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce.
V roce 2016 byly vydány 4 skartační protokoly a v nich povoleno zničení cca 3,50 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: specializovaný archiv navštívil v uplynulém roce jeden interní badatel.
Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovány rešerže.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.