Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009

 • Personální podmínky
  Archiv podle § 62, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů neuvádí.
   
 • Celkové množství uložených archiválií
  Počet fondů: 1
  Běžné metry celkem: 9,6
  Počet evidenčních jednotek: 85
   
 • Výběr, zpracování a využívání archiválií
  Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2012 bylo vydáno 16 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 3,49 běžných metrů dokumentů. Do evidence Národního archivního dědictví bylo přijato ve skartačním řízení 0,14 běžných metrů archiválií.
  Zpracování archiválií: nezpracováno
  Využití archiválií: bezpečnostní archiv navštívili v uplynulém roce dva interní badatelé. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerše.
   
 • Stav archiválií
  Stav spravovaný archiválií je dobrý.
   
 • Konzervace a restaurování archiválií
  Bezpečnostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.