Možnost vyhledat neplatné doklady o bezpečnostní způsobilosti (vyjma zániku platnosti uplynutím jejich doby) naleznete - zde