IROP CZ RO B C-RGB

Národní bezpečnostní úřad je příjemcem dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 10. výzvy Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy má za cíl zvýšit bezpečnost strategických sítí státu sledováním a analýzou síťového provozu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost


 iop-eumvcr

Národní bezpečnostní Úřad je příjemcem dotace ze Strukturálních fondů v rámci výzvy Integrovaného operačního programu - Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti. V podmínkách Národního bezpečnostního úřadu se jedná zajištění činnosti Národního centra kybernetické bezpečnosti prostřednictvím vybudování technologického centra a nákupu další nezbytné infrastruktury pro činnost této instituce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.06./1.1.00/17.09372

Podrobné informace o čerpání Integrovaného operačního programu najdete na stránkách MV ČR www.osf-mvcr.cz

Výzva č. 17


Národní bezpečnostní Úřad je příjemcem dotace ze Strukturálních fondů v rámci výzvy Integrovaného operačního programu – Napojení needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů. V podmínkách Národního bezpečnostního úřadu se jedná o Napojení agendového informačního systému CEFEUS na informační systém základních registrů.

Registrační číslo projektu: CZ.1.06./1.1.00/14.08497

Podrobné informace o čerpání Integrovaného operačního programu najdete na stránkách MV ČR www.osf-mvcr.cz

Výzva č. 14