Oblast kompromitujícího vyzařování

Stav ke dni 1. srpna 2014

Česká republika Ministerstvo obrany

 • Tychonova 1, Praha 6
 • IČ: 60162694

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může Ministerstvo obrany zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Česká republika Ministerstvo zahraničních věcí

 • Loretánské náměstí 5, Praha 1
 • IČ: 45769851

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může Ministerstvo zahraničních věcí zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona.

Česká republika Ministerstvo vnitra

 • Nad Štolou 936/3, Praha 7
 • IČ: 00007064

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může Ministerstvo vnitra zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Intriple, a.s.

 • Podnikatelská 550, Praha 9, PSČ 19011
 • IČ: 27448827

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může podnikatel Intriple, a.s. zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. b) a písm. e) uvedeného zákona.

Skybergtech, s.r.o

 • Tichonická 1329/52, 104 00 Praha 10
 • IČ: 25092235

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může podnikatel Skybergtech, s.r.o. zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona

Techniserv, s.r.o.

 • Baarova 231/36, Praha 4
 • IČ: 44264020

Podle ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. může podnikatel Techniserv, s.r.o. zajišťovat činnosti spočívající v provádění dílčích úloh při ověřování způsobilosti podle § 46 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona.