Národní bezpečnostní úřad, jako evidenční orgán, vede podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), registr oznámení veřejných funkcionářů, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 2). Každý, kdo o to požádá, má právo do registru nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Národní bezpečnostní úřad neposkytuje fotokopie oznámení.

Formulář žádosti

Pro vyplnění formuláře je nutné nejdříve stáhnout a nainstalovat program 602XMLFiller (ve verzi nejméně 2.59)

Na této stránce si můžete stáhnout Elektronický formulář pro žádost o nahlížení do registru osobně v místě evidenčního orgánu a žádost o nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě Elektronický formulář je uložený ve formátu ZFO. Pro vyplnění a následný tisk je třeba mít nainstalovaný prohlížeč 602XMLFiller od společnosti Software602. Stáhnout si jej můžete zde.

Formulář je optimalizován na 602XMLFiller verzi 2.59.

Jak stáhnout a nainstalovat 602XMLFiller se dozvíte zde

Po úspěšné instalaci stáhněte následující formulář a uložte si ho na disk.

Žádost o nahlížení do registru osobně v místě evidenčního orgánu
 
Žádost o nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě
 

 

Pokud jste postupovali správně, naleznete na disku ve Vámi zvoleném umístění soubor s koncovkou "ZFO". Poté ho otevřete pomocí nainstalovaného Filleru (poklepáním na stažený soubor se automaticky otevře) a začněte s jeho vyplňováním.

Doručení žádosti na NBÚ

 • poštovní zásilkou: doručením na adresu Národní bezpečnostní úřad, P.O.Box 49, 150 06 Praha 5
 • osobně: doručením do podatelny NBÚ, Na Popelce 2/16, Praha 5, v pracovní dny v úředních hodinách:
  • pondělí a středa 8 – 17hod.
  • úterý a čtvrtek 8 – 14hod.
  • pátek 8 - 13hod.
 • emailem: posta@nbu.cz

Nahlížení do registru:

 • Osobně: v pracovní dny v době od 08.00 hod. do 15.00 hod. v sídle NBÚ, po předchozím kontaktování pracovníka personálního oddělení (tel. č. 257 283 111). Pracovník NBÚ je oprávněn ověřit totožnost žadatele podle dokladu totožnosti.
 • Dálkovým přístupem: jednorázový přístup do registru je umožněn žadateli při použití uživatelského jména a přístupového hesla. Tyto údaje společně s adresou, na které je možné se do systému přihlásit, obdrží žadatel poštou zasílanou do vlastních rukou.

Pozn.
Podle § 13 odst. 6 výše uvedeného zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.