Vážení,
máte-li podezření na korupční jednání zaměstnanců NBÚ, můžete nám toto sdělit prostřednictvím e-mailu:

Ve sdělení podávejte konkrétní a ověřitelné informace.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Pokyn ředitele NBÚ č. 14/2018, kterým se vydává Interní protikorupční program NBÚ
 

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

Národní bezpečnostní úřad, se sídlem Na Popelce 2/16, Praha 5, 150 06, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie (oznámení o možném protiprávním jednání) ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice“).

Upozorňujeme na skutečnost, že oznamovat nelze informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací.

Osobou pověřenou přijímáním a zpracováním možných protiprávních jednání v rámci NBÚ je v souladu se směrnicí pověřena MgA. Mgr. Zuzana Chudomelová (dále též „příslušná osoba“) a jako její zástupce PhDr. Jiří Bašta, Ph.D.

Způsoby podání oznámení

V rámci oznámení možných protiprávních jednání lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby:

  1. a.    elektronicky

e-mail: whistleblowing@nbu.cz

  1. b.    v listinné podobě

Oznámení v listinné podobě můžete podat  prostřednictvím dopisu s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:

 Národní bezpečnostní úřad

P.O. Box 49

Praha 56

CZ 150 06

  1. c.    telefonicky

tel.: +420 257 283 737

  1. d.    osobně

Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 257 283 737 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu whistleblowing@nbu.cz.

 

Oznámení můžete učinit i anonymně.

 Informace můžete oznámit také prostřednictvím externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).