Odbor administrativní a fyzické bezpečnosti

e-mail: admin.bezpecnost@nbu.gov.cz

Podnikatelské subjekty obdrží informace k problematice administrativní bezpečnosti na níže uvedeném kontaktu.

Odbor průmyslové bezpečnosti

 telefon:  257 283 258, 153
 fax:        257 283 120 
 e-mail:   sbr@nbu.gov.cz