Seznam podnikatelů s platným osvědčením podnikatele – zde

Seznam podnikatelů s platným certifikátem/osvědčením podnikatele pro cizí moc - zde

Seznam neplatných osvědčení/potvrzení podnikatele (ztráta, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti) - zde

Seznam neplatných certifikátů/osvědčení podnikatele pro cizí moc (ztráta, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti) - zde