Doručení veřejnou vyhláškou

§ 120 odst. 9 a 10 zákona č. 412/2005 Sb.
§ 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, se může doručovat veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Úřadu a na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění na internetových stránkách Úřadu.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
8. 9. 2016 cybercon-logo.jpg 30. 9. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 Oznámení o vyhotovení návrhu opatření obecné povahy (OOP) 5. 9. 2016 Sejmuto

Archiv dokumentů