Doručení veřejnou vyhláškou

§ 120 odst. 9 a 10 zákona č. 412/2005 Sb.
§ 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, se může doručovat veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce Úřadu a na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění na internetových stránkách Úřadu.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
12. 7. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Andro Kuranian, 20.1.1976) 31. 7. 2019 Sejmuto
16. 4. 2019 Oznamení o možnosti převzít písemnost (Andro Kuranian nar. 20.1.1976) 2. 5. 2019 Sejmuto
19. 3. 2019 Oznamení o možnosti převzít písemnost (Andro Kuranian nar. 20.1.1976) 3. 4. 2019 Sejmuto
20. 2. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Andro Kuranian, 20.1.1976) 7. 3. 2019 Sejmuto
30. 6. 2017 Usnesení oprava OOP (RWE GasNet) 17. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 Statutární město Brno (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 Hlavní město Praha, a.s. (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 PREdistribuce, a.s. (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 České Radiokomunikace, a.s. (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 RWE GasNet, s.r.o., (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
29. 6. 2017 Oznámení o vyhotovení opatření obecné povahy (OOP) 15. 7. 2017 Sejmuto
13. 4. 2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Zuzana Bařáková, nar. 24.5.1983) 28. 4. 2017 Sejmuto
19. 1. 2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Daniel Vlček, nar. 23.6.1988) 3. 2. 2017 Sejmuto
4. 1. 2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost (Zdeňka Gauthier, nar. 22.2.1973) 19. 1. 2017 Sejmuto
8. 9. 2016 cybercon-logo.jpg 30. 9. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_oznámení_Návrh_OOP-podeps.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_RWE.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_radiokomunikace.pdf 4. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_PVK.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_PRE.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_Praha.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 FIN_návrh_OOP_Brno.pdf 3. 10. 2016 Sejmuto
2. 9. 2016 Oznámení o vyhotovení návrhu opatření obecné povahy (OOP) 5. 9. 2016 Sejmuto

Archiv dokumentů