Ve zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby „75. Ochrana utajovaných informací“ je působnost svěřena Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ). Vzhledem k tomu, že NBÚ není služebním úřadem ve smyslu ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (zákon o státní službě), konání úřednické zkoušky pro obor státní služby „75. Ochrana utajovaných informací“ organizuje Ministerstvo vnitra České republiky (Ministerstvo vnitra) na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s NBÚ.

Zkušební komise pro obor státní služby „75. Ochrana utajovaných informací“ zřízená Ministerstvem vnitra zajistí konání úřednické zkoušky v tomto oboru státní služby pro státní zaměstnance stejně jako pro osoby, které požádají o vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona o státní službě. Úřednická zkouška se koná v prostorách určených Ministerstvem vnitra.

Seznam otázek a seznam doporučené odborné literatury pro obor státní služby „75. Ochrana utajovaných informací“ je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx).

Přihlášení ke zkoušce je možné prostřednictvím Informačního systému o státní službě (https://portal.isoss.cz/irj/portal/anonymous/anonym-base-page).

Případné dotazy týkající se otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky budou zodpovězeny prostřednictvím e-mailu pravni@nbu.gov.cz.