09.06.2010

Informace o uzavření smlouvy

 iop-eumvcr

Informace o uzavření smlouvy

Č.j.: 550-14/2010-NBÚ/70

Česká republika - Národní bezpečnostní úřad, IČ: 68403569, se sídlem: Na Popelce 2/16, Praha 5, PSČ 150 06

jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky vyhlášené podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku technického řešení „Implementace a technická podpora Elektronického systému spisové služby (ESS)“, jejíž oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 1.12.2009 pod ev.č. 60039235 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2.12.2009 pod ev.č. 2009/S 232-332375,

která je spolufinancovaná Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,

tímto oznamuje, že:

na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, kde hodnocení bylo provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídek, uzavřel dne 26. května 2010 smlouvu s vítězným uchazečem, obchodní společností

PilsCom, s.r.o., IČ: 25219103, se sídlem: Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň,

jehož nabídková cena za SW Produkt včetně roční maintenance činí 4 260 000,- Kč bez DPH s poskytnutou záruční dobou v délce trvání 36 měsíců a cena za školení činí 219 500,- Kč bez DPH.

Údaje o nabídkách všech uchazečů:

Poř. čísloObchodní firma uchazečeVýše nabídkové ceny (bez DPH)Cena školení (bez DPH)Délka záruky (v měsících)Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti
1. GORDIC spol. s r.o. 5.654.157,- 455.000,- 24 4.
2. PilsCom, s.r.o. 4.260.000,- 219.500,- 36 1.
3. SEFIRA spol. s r.o. 19.045.009,- 575.185,- 60 5.
4. ICZ a.s. 7.311.680,- 0,- 24 2.
5. MAGION systém, a.s. 10.300.000,- 0,50 120 3.