Z hlediska ochrany UI mobilní telefon nebo tablet není považován za nosič informací nebo dat, ale za elektronické zařízení, jejichž součástí jsou nebo mohou být nosiče informací nebo dat. Z toho je zřejmé, že v případě mobilního telefonu nebo tabletu není nutné při skartaci ničit celé zařízení, ale pouze obsažené nosiče.

SSD disk stejně jako paměť typu FLASH je považován za nosič informací nebo dat a to i přes skutečnost, že se také jedná o elektronické zařízení, kde skutečným nosičem informace jsou paměťové čipy v něm obsažené.

Kategorie paměťový čip se vyskytuje v bodu 9 přílohy č. 1 vyhlášky 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, pouze u zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 4, určené pro ničení utajovaných informací až do stupně utajení Přísně tajné s určeným parametrem maximální velikosti plochy částic =< 0,2 mm2.

Proto lze konstatovat, že hodnotu maximální velikosti plochy částice =< 0,2 mm2 je nutno pro paměťové čipy dodržet vždy, kdy chceme hovořit o bezpečné likvidaci vedoucí k ochraně před možným únikem utajovaných informací a to bez ohledu na stupeň utajení uložených informací.