V oblasti citlivých činností nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který vymezuje v § 162 odst. 2 citlivé činnosti následovně:

  1. výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která je držitelem povolení dle § 9 odst. 1 a která vykonává činnosti, při nichž musí být vymezen životně důležitý prostor nebo vnitřní prostor,
  2. organizace a řízení provozu jaderného zařízení,
  3. přímé řízení provozu jaderného reaktoru,
  4. řízení odezvy na radiační mimořádnou událost podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu,
  5. vstup bez doprovodu do životně důležitého prostoru,
  6. vstup bez doprovodu do prostor, kde se nachází jaderný materiál I. a II. kategorie, a nakládání s ním.


Znění zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon naleznete zde