26.07.2016Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), ústřední správní úřad jakožto součást moci výkonné, informuje, že nemá nic společného s právnickou osobou, která od srpna 2015 vystupuje pod názvem Národní bezpečnostní ústav, z.ú. (zapsaný ústav), IČ: 04300971.

Zmíněná právnická osoba je zapsaným ústavem založeným podle občanského zákoníku a její činnosti směřují k naplnění soukromoprávních cílů. Činnosti zapsaného ústavu v žádném případě nelze zaměňovat s činnostmi správního úřadu.