Kybernetická část, známá pod názvem Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), se oddělí od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a vznikne z ní nový Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

V pátek 14. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon číslo 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Zákon nabývá účinnosti dne 1. srpna 2017.

Jedním z důsledků novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti je, že od 1. srpna 2017 už NBÚ nebude gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. K prvnímu srpnu převezme tyto kompetence nově vniklý Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Základní komponentu nově vzniklého úřadu bude tvořit NCKB, které se k 1. 8. 2017 vydělí ze struktur NBÚ společně s dalšími částmi NBÚ, kterými jsou ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografická ochrana a neveřejná služba v rámci družicového systému Galileo. Od výše uvedeného data tedy veškerou agendu z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti přebírá nově vzniklý úřad NÚKIB.

NBÚ zůstává ústředním správním úřadem pro ochranu utajovaných informací v oblastech fyzické bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, průmyslové bezpečnosti, personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti.

NÚKIB bude nově ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále bude mít na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.

Podrobnější informace k novele zákona o kybernetické bezpečnosti najdete na stránkách NCKB (od 1. 8. 2017 NÚKIB) zde.