Dnem 1. srpna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony. Uvedená novela reflektuje vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.


Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. a shora citovaný zákon jsou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu (http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/), a k dispozici jsou též ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).